STORYTELLING
Bilder från Magasinet

-det är vi

om människorna i Valdemarsvik.

På uppdrag av Valdemarsviks Sparbank.